บทความ(Artifacts)

ทำไมต้องติดแอร์ตู้คอนโทรล

แอร์ตู้คอนโทรล (Air Control Box) นั้นเป็นแอร์ที่ใช้ติดตั้งกับตู้คอนโทรลที่มีอยู่หลากหลาย อาทิเช่น ตู้ซีเอ็นซี (CNC), ตู้อินเวอร์เตอร์ (Inverter), ตู้เซฟเวอร์ (Server), ตู้พีแอลซี (PLC), ตู้ควบคุมเครื่องจักร, ตู้คอนโทรลที่มีความร้อนสูงและมีขนาดไม่ใหญ่มาก ซึ่งแอร์ตู้คอนโทรลนี้เป็นแอร์ที่ใช้ระบายความร้อนให้กับอุปกรณ์อีเล็คทรอนิคส์และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในตู้ควบคุม เพื่อให้ความเย็นกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือคลายความร้อนออกมาขนาดที่เครื่องจักรกำลังทำงาน

ออยล์มินิชินเลอร์,แอร์ลดอุณหภูมิน้ำมันร้อน,เครื่องลดอุณหภูมิน้ำมันร้อน

เครื่องลดอุณหภูมิน้ำมันร้อน (ออยล์มินิชินเลอร์) เพื่อเป็นการลดเป็นหาที่เกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยลดอุณหภูมิลงจากเดิมได้อย่างเป็นที่น่าพอใจ ทำให้ท่านหมดเรื่องปัญหาเกี่ยวกับการเดินเครื่องผลิตแล้วต้องหยุดเครื่องเพื่อให้น้ำมันเย็นลง แต่เมื่อท่านใช้เครื่องตัวนี้แล้ว ท่านสามารถเดินงานได้ตลอด ทำให้ผลิตงานได้เร็วขึ้น ส่งงานได้ทันตามกำหนดและรวดเร็ว

การติดตั้งแอร์ตู้คอนโทรลที่ตู้เซิร์ฟเวอร์ (Server)

การติด แอร์สำหรับตู้คอนโทรล หรือไม่นั้น ไม่ใช่ประเด็น แต่ที่ต้องติดกันเพราะอะไร ต้องการการระบายความร้อน
เครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Server) ต้องทำงานอย่างหนักตลอดเวลา และทำหน้าที่บริการในหลายๆ งานให้กับหลายๆ คน ต่างกับเครื่อง Workstation ที่ทำงานกับคนเพียงคนเดียวในเวลาหนึ่ง ดังนั้นถ้ามีการระบายความร้อนที่ดีย่อมทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องที่ให้บริการมีความเสถียร ถ้าห้องของคุณมีการระบายความร้อนดี ก็ไม่จำเป็น

คุณสมบัติของแอร์ระบายความร้อนตู้คอนโทรล

แอร์ระบายความร้อนตู้คอนโทรล หรือเรียกง่ายๆ ว่า ‘แอร์ตู้คอนโทรล’ (Cabinet Air) สามารถระบายความร้อนให้กับชุดอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในตู้คอนโทรล
เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากอุปกรณ์ต่างๆ จะมีความร้อนที่พอรับได้

แอร์ตู้คอนโทรล คือ

การเลือกวิธีระบายความร้อนให้กับตู้คอนโทรลอาจจะมีหลายวิธี แต่การติดตั้ง “แอร์สำหรับตู้คอนโทรล” (Cabinet Air) เป็นวิธีที่ได้ผลดีที่สุดให้ผลคุ้มค่าแก่การลงทุน ก่อนการตัดสินใจผู้ใช้จะต้องทำการศึกษาข้อมูล เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแอร์สำหรับตู้คอนโทรลแต่ละประเภทให้ดีเสียก่อน เพื่อให้การเลือกใช้ตรงกับความต้องการมากที่สุด