แอร์ตู้คอนโทรลซึ่งออกแบบและผลิตโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องเย็นเกี่ยวกับ ” แอร์ตู้คอนโทรล” โดยเฉพาะ