ทำไมต้องติดแอร์ตู้คอนโทรล

ทำไมต้องติด”แอร์ตู้คอนโทรล” (Cabinet Air)

         ปัจจุบันความนิยมในการใช้แอร์สำหรับตู้คอนโทรลมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะผู้ใช้ได้เล็งเห็นว่าอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นทำให้การทำงานของตู้คอนโทรลมีปัญหาได้ ส่วนหนึ่งคือนึกถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้แอร์และผู้ใช้ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาตู้คอนโทรลมากขึ้นนั่นเอง แอร์ตู้คอนโทรลในท้องตลาดมีอยู่หลายประเภท สำหรับ Spot air หรือแอร์ตู้คอนโทรลชนิดท่อดัก ซึ่งเป็นแอร์ที่ง่ายต่อการติดตั้ง โดยปกติการติดตั้งแอร์ตู้คอนโทรลจะต้องมีการกั้นห้องกระจกหรืออาจจะต้องมีพื้นที่พอสมควร การใช้พื้นที่น้อยของ Spot air นี่เองเป็นข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งซึ่งช่วยในเรื่องของการประหยัดไฟ และยังสามารถดัดแปลงให้ใช้กับงานอื่นได้อีกด้วย โดยหลักในการเลือกใช้แอร์สำหรับตู้คอนโทรลก็คือ พื้นที่หรือขนาดของตู้คอนโทรล ความร้อนที่เกิดขึ้นภายในว่ามีมากแค่ไหน จอใหญ่แสดงอุณหภูมิชัดเจน ถาดน้ำทิ้งและท่อน้ำทิ้งขนาดใหญ่ช่วยให้ไม่เกิดปัญหาน้ำล้นหรือท่ออุดตัน ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยากเวลาซ่อมบำรุง มีไฟแสดงสถานะในขณะที่คอมเพรสเซอร์กำลังทำงาน มีค่าประสิทธิภาพในการทำความเย็นสูง และที่สำคัญจะต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม ผู้ผลิตหรือจัดจำหน่ายจะต้องมีความน่าเชื่อถือและมีประสบการณ์เกี่ยวกับแอร์ตู้คอนโทรล หากเกิดปัญหาสามารถให้คำปรึกษาได้ การใช้ตู้คอนโทรลเป็นสิ่งที่จำเป็น การดูแลรักษาโดยการติดตั้งแอร์สำหรับตู้คอนโทรลจึงมีความจำเป็นไม่แพ้กัน ก่อนการตัดสินใจเลือกใช้ ผู้ใช้จึงต้องมีการศึกษา หาข้อมูล เปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย และความต้องการในการใช้ เพื่อให้การเลือกใช้แอร์ตรงกับความต้องการและใช้งานได้คุ้มค่ามากที่สุด
  แอร์ตู้คอนโทรล (Air Control Box) นั้นเป็นแอร์ที่ใช้ติดตั้งกับตู้คอนโทรลที่มีอยู่หลากหลาย อาทิเช่น ตู้ซีเอ็นซี (CNC), ตู้อินเวอร์เตอร์ (Inverter), ตู้เซฟเวอร์ (Server), ตู้พีแอลซี (PLC), ตู้ควบคุมเครื่องจักร, ตู้คอนโทรลที่มีความร้อนสูงและมีขนาดไม่ใหญ่มาก ซึ่งแอร์ตู้คอนโทรลนี้เป็นแอร์ที่ใช้ระบายความร้อนให้กับอุปกรณ์อีเล็คทรอนิคส์และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในตู้ควบคุม เพื่อให้ความเย็นกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือคลายความร้อนออกมาขนาดที่เครื่องจักรกำลังทำงาน 
          ในขณะที่ตู้คอนโทรลที่ไม่ได้ติดแอร์นั้นจะมีค่าความร้อนของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีอุณหภูมิสูงเกินกว่าจะรับได้ จึงทำให้เกิดความเสียหายกับอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในตู้ควบคุม ซึ่งเมื่ออุปกรณ์ต่างๆ เสียหาย  ผลที่ตามมาคือเครื่องจักรหยุดการทำงาน  ทำให้เกิดความเสียหายหลายประการ  อาทิเช่น  สูญเสียเวลาการทำงาน อาจทำให้ท่านส่งมอบงานล่าช้า และถูกปรับได้
          ดังนั้น จึงจำเป็นต้องติดแอร์ตู้คอนโทรลให้กับอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์และอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อให้มีอุณหภูมิที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งจะทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้ามีความคงทนและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ลดปัญหาเรื่องการซ่อมบำรุง และลดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

สายด่วน 064-6593566 HOME PRODUCT