ออยล์มินิชินเลอร์,แอร์ลดอุณหภูมิน้ำมันร้อน,เครื่องลดอุณหภูมิน้ำมันร้อน

ออยล์มินิชินเลอร์, แอร์ลดอุณหภูมิน้ำมันร้อน, เครื่องลดอุณหภูมิน้ำมันร้อน (Oil Mini Chiller)

        ปัจจุบันเครื่อง CNC ต่างๆ จะมีน้ำมันเป็นตัวช่วยในการทำงาน  ซึ่งน้ำมันจะมีอุณภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเดินงานไประยะหนึ่ง  โดยมักจะทำให้เกิดเป็นต้องหยุดพักเครื่องเพื่อให้น้ำมันมีอุณภูมิลดลง

          ดังนั้นทาง Air Control – SHOP จึงได้คิดค้นเครื่องลดอุณหภูมิน้ำมันร้อน (ออยล์มินิชินเลอร์)  เพื่อเป็นการลดเป็นหาที่เกิดขึ้น  ซึ่งจะช่วยลดอุณหภูมิลงจากเดิมได้อย่างเป็นที่น่าพอใจ  ทำให้ท่านหมดเรื่องปัญหาเกี่ยวกับการเดินเครื่องผลิตแล้วต้องหยุดเครื่องเพื่อให้น้ำมันเย็นลง  แต่เมื่อท่านใช้เครื่องตัวนี้แล้ว  ท่านสามารถเดินงานได้ตลอด  ทำให้ผลิตงานได้เร็วขึ้น  ส่งงานได้ทันตามกำหนดและรวดเร็ว

สายด่วน 064-6593566 HOME PRODUCT