การติดตั้งแอร์ตู้คอนโทรลที่ตู้เซิร์ฟเวอร์ (Server)

การติดตั้ง “แอร์ตู้คอนโทรล” ที่ตู้เซิร์ฟเวอร์ (Air Control Box For Server)

การติดแอร์สำหรับตู้คอนโทรลหรือไม่นั้น ไม่ใช่ประเด็น แต่ที่ต้องติดกันเพราะอะไร  

1. ต้องการการระบายความร้อน
เครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Server) ต้องทำงานอย่างหนักตลอดเวลา และทำหน้าที่บริการในหลายๆ งานให้กับหลายๆ คน ต่างกับเครื่อง Workstation ที่ทำงานกับคนเพียงคนเดียวในเวลาหนึ่ง ดังนั้นถ้ามีการระบายความร้อนที่ดีย่อมทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องที่ให้บริการมีความเสถียร  ถ้าห้องของคุณมีการระบายความร้อนดี ก็ไม่จำเป็น

2. ป้องกันฝุ่นละออง
จากข้อ 1 หากห้องคุณไม่ติดเครื่องปรับอากาศ ก็ต้องไว้ในที่ที่มีการถ่ายเทอากาศได้ดี นั่นเป็นการเปิดโอกาสของฝุ่นละอองด้วย  เพราะในที่ที่มีการถ่ายเทอากาศสะดวกก็ต้องมีลมพัดผ่านตลอด อย่าลืมว่าฝุ่นละอองเม็ดเล็กๆ ลอยมากับอากาศได้

3. ความปลอดภัยของเครื่อง Server
จากข้อ 1 และ 2 เป็นผลทำให้ระดับความปลอดภัยของเครื่องที่ต้องติดตั้งอยู่ในพื้นที่เปิด ไม่ปลอดภัย
ดังนั้นจึงเป็นเหตุทำให้ ต้องอยู่ในห้อง เมื่ออยู่ในห้อง ก็จะอับอากาศ ทำให้การระบายความร้อนไม่ดี แถมจะต้องติดตั้ง UPS อีก ตัว UPS ก็เป็นตัวทำให้เกิดความร้อนขึ้น รวมกับจอมอนิเตอร์ด้วย

สายด่วน 064-6593566 HOME PRODUCT