แอร์ตู้คอนโทรล คือ

 

ตู้คอนโทรล (Contor Box) คือ

ตู้ที่ใช้ควบคุมการทำงานของไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งที่มักจะเกิดขึ้นคู่กันกับตู้คอนโทรลนั่นก็คือ ความร้อน ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่ใหญ่และส่งผลต่อการทำงานของตู้คอนโทรลโดยตรง
                ความร้อนที่เกิดขึ้นภายในตู้คอนโทรลจำเป็นจะต้องถูกระบายออกสู่ภายนอก การเลือกใช้แอร์ตู้คอนโทรลจึงเป็นทางออกที่ดี เพราะนอกจะจะช่วยเรื่องระบายความร้อนแล้ว ยังช่วยให้ตู้คอนโทรลทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งานให้นานยิ่งขึ้น โดยสิ่งที่ต้องคำนึงในการเลือกใช้แอร์ตู้คอนโทรลคือ การติดตั้งจะต้องสามารถติดตั้งได้ทั้งฝาด้านหน้าและฝาด้านข้าง จะเป็นแบบ 2 ใบพัดหรือแบบโบเวอร์แรงลมสูงก็ได้ มีแผ่นกรองฝุ่นขนาดใหญ่และถอดทำความสะอาดได้ง่าย จอแสดงอุณหภูมิขนาดใหญ่เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน ถาดน้ำทิ้งและท่อน้ำทิ้งขนาดใหญ่แก้ปัญหาท่ออุดตันและน้ำล้น ไฟแสดงสถานะในขณะที่คอมเพรสเซอร์กำลังทำงาน มีค่าประสิทธิภาพทำความเย็นสูง ช่วยให้ประหยัดไฟ ในการซ่อมบำรุงจะต้องทำได้ง่ายและที่สำคัญจะต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม เลือกใช้จากผู้ผลิตที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์ความจำเป็นในการใช้งานของแต่ละที่แตกต่างกันการเลือกขนาดของแอร์ให้สัมพันธ์กับพื้นที่ใช้งานจะช่วยให้ประหยัดงบประมาณได้
                การเลือกวิธีระบายความร้อนให้กับตู้คอนโทรลอาจจะมีหลายวิธี แต่การติดตั้ง "แอร์สำหรับตู้คอนโทรล" (Cabinet Air) เป็นวิธีที่ได้ผลดีที่สุดให้ผลคุ้มค่าแก่การลงทุน ก่อนการตัดสินใจผู้ใช้จะต้องทำการศึกษาข้อมูล เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแอร์สำหรับตู้คอนโทรลแต่ละประเภทให้ดีเสียก่อน เพื่อให้การเลือกใช้ตรงกับความต้องการมากที่สุด

คุณสมบัติของแอร์ระบายความร้อนตู้คอนโทรล หรือ แอร์ตู้คอนโทรล (Cabinet air)

มีคุณสมบัติ ดังนี้
-  สามารถระบายความร้อนให้กับชุดอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในตู้คอนโทรล 
   เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากอุปกรณ์ต่างๆ จะมีความร้อนที่พอรับได้
-  สามารถยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า  เมื่ออุปกรณ์ไม่ร้อนดังนั้นจึงไม่เกิดความเสียหาย
-  ป้องกันฟุ่นละอองและความชื้นที่อาจจะเกิดขึ้น เนื่องจากเมื่อติดตู้แอร์แล้ว ตู้คอนโทรลต่างๆ
   จึงไม่จำเป็นต้องติดพัดลมระบายความร้อนเพิ่ม  เพราะพัดลมระบายความร้อนจะต้องดูลมเย็น
   เข้าไประบายความร้อน  ทำให้มีฝุ่นระอองปะป่นเข้าไปด้วย  ดังนั้นการติดแอร์ตู้คอนโทรล
   จึงช่วยลดปัญหาเรื่องฝุ่นละอองภายใจตู้คอนโทรลไฟฟ้าได้
-  สามารถติดตั้งและทำความสะอาดได้โดยง่าย  เพราะแอร์สำหรับติดตู้คอนโทรลออกแบบมา
   เพื่อให้ติดตั้งง่ายอยู่แล้ว  เพียงมีพื้นที่ด้านข้างหรือด้านหน้าฝาตู้คอนโทรลก็สามารถติดตั้งได้

สายด่วน 064-6593566 HOME PRODUCT